FUNCTIONAL DEPARTMENT

B.O.D

HUMAN RESORCE


FINANCIAL DEPARTMENT


LEGAL OFFICE


PROJECT MANAGEMENT

CONSTRUCTION MANAGMENT

ENGINEERING DEPARTMENT

QA/QC DEPARTMENT

OHSE DEPARTMENT


PROPOSAL &ESTIMATION DEPARTMENT

INVESTMENT EXECUTION

MAINTAINING DEPARMENT

English

VỀ CÔNG TY

Singcons không chỉ là một trong những nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp trong ngành xây dựng mà còn là một Công ty đầu tư trực tiếp vào nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực song hành với các hoạt động thiết kế, quy hoạch kiến trúc, đô thị hóa nông thôn, đầu tư khách sạn, nhà hàng, resort, kinh doanh bất động sản và tư vấn quản lý dự án.

OFFICE OF THE COMPANY

 
4-4B Le Quy Don St, 6 Ward , 3 Dist, HCMC
 
02873065668
 
FAX: 

WORKING TIME

 

  • Monday - Friday: 8:00 am to 5:30 pm
  • Saturday: 8:00 am to 12:00 noon